بازدید فرماندار شهرستان پاکدشت و هیئت همراه از شرکت پلاسموژن سلامت

فرماندار محترم شهرستان پاکدشت جناب آقای دکتر مهدی یوسفی جمارانی و هیئت همراه با حضور در سایت تولیدی شرکت پلاسموژن سلامت از فعالیت های این مجموعه در زمینه تولید ظروف بسته بندی و قطعات دارویی بازدید بعمل آورده اند.